Algemene voorwaarden

 

  1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website en diensten van Helmagroenworkshops. Door gebruik te maken van de website of diensten ga je akkoord met deze voorwaarden.

 

  1. Privacy

Helmagroenworkshops respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en diensten. Persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

  1. Diensten

Helmagroenworkshops biedt workshops en maakt gepersonaliseerde cadeautjes. Deze worden beschreven op de website. Deelname aan de workshops en geschiedt op eigen risico.

 

  1. Prijzen

Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW. Helmagroenworkshops behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds aangegane overeenkomsten.

 

  1. Betaling

Betaling dient voorafgaand aan de workshop of het te maken cadeau te geschieden. Bij annulering tot 24 uur van tevoren wordt het betaalde bedrag geretourneerd. Bij annulering binnen 24 uur van tevoren wordt het betaalde bedrag niet geretourneerd.

 

  1. Auteursrecht

Alle teksten, afbeeldingen en video's op de website zijn eigendom van Helmagroenworkshops of hebben een licentie van de rechthebbende. Het is niet toegestaan deze te kopiëren of verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Helmagroenworkshops.

 

  1. Disclaimer

Helmagroenworkshops is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de website of deelname aan workshops.

 

  1. Klachten

Klachten over de dienstverlening kunnen per e-mail worden ingediend. Helmagroenworkshops zal hier zo spoedig mogelijk op reageren en naar een passende oplossing zoeken.

 

  1. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen tussen de gebruiker en Helmagroenworkshops zal getracht worden tot een oplossing te komen. Indien dit niet lukt zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.